1. Yleistä

Tervetuloa Videokuvaajat.fi -alustaan (y-tunnus 3106285-3) ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Palveluntarjoaja") palveluihin (sisältäen mm. internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat ja palveluiden kilpailutuksiin ja hinnoitteluun liittyvät verkkopalvelut, jäljempänä kukin näistä "Palvelu"). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Mikäli Käyttäjä hankkii tai vuokraa Palvelun avulla löytämänsä kuvauksen, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta kuvauksen Tarjoajan ja Käyttäjän välillä, vaan kuvauksen Tarjoajan ja Käyttäjän väliset sopimusehdot määräytyvät kuvauksen Tarjoajan ja Käyttäjän erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kuvauksen Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan kuvauksen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko kirjautumatta tai kirjautuneena. Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jolla on joko erillisen kirjallisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää Palvelua kysyntä- ja tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. Ko. yrityksen kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan tulee kattaa Palvelun avulla toteutettu toiminta.

Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten tilausehtoja. Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet ja valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin Palvelussa. Mikäli Käyttäjä voi tilata Palveluntarjoajan sovelluksia sovelluskaupoista, sovelletaan tilaukseen lisäksi kyseisen sovelluskaupan ehtoja. Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla.

2. Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttö- ja sopimusehtoja jättäessään tarjouspyynnön tai rekisteröityessään Palveluun. Videokuvaajat.fi-Alustalla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouspyynnön tai kirjautuessa Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

3. Markkinointi ja Käyttäjän palveluun lisäämä materiaali

Palvelun Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiä profiileja, kuvia ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun kuvia, tekstiä, piirustuksia, kaavioita, aineistoa, tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Videokuvaajat.fi-alusta ei ole vastuussa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista sisältöä on Palveluun Käyttäjän toimesta lisätty. Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta kolmansien oikeuksia loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen aineisto ja materiaali. Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestitse (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon tai markkinointitarkoituksessa sekä selvitystilanteissa).

4. Toimeksiannot ja muut viestiliikenne

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Videokuvaajat.fi-alustalla ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaava tuotetta tahi palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Palvelun ylläpidolla on oikeus valvoa kaikkia palveluun Käyttäjien jättämiä viestejä.

5. Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet

Palvelun Käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

6. Julkisuus

Palvelussa olevien Käyttäjien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Videokuvaajat.fi-alusta ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

7. Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä toimeksiannon, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ilman Videokuvaajat.fi-alustan erillistä kirjallista lupaa. Videokuvaajat.fi-alustalla on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä Videokuvaajat.fi-alustan omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa. Mikäli Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus sulkea ja poistaa ko. Käyttäjän tili. Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

8. Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Videokuvaajat.fi-alustan omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Videokuvaajat.fi-alustan lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Videokuvaajat.fi-alustalle.

9. Tietosuoja

Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että hän toimii aina kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja käsittelee kaikkia Palveluntarjoajalle näytettäviä tai Palveluntarjoajan itse lisäämiä henkilötietoja turvallisesti ja lainmukaisesti.

SOPIMUSEHDOT

1. Sopimuksen syntyminen

Käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot rekisteröityessään Palveluun tai jättäessään tarjouspyynnön, joka ei vaadi rekisteröitymistä. Sopimus Käyttäjän ja Videokuvaajat.fi-alustan välille syntyy, kun Käyttäjä ilmoittaa Palvelussa toimeksiannon tai tekee tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon tai kun Käyttäjä ostaa Videokuvaajat.fi-alustalta jonkin sen tarjoaman palvelun tai tuotteen.

2. Komissio ja muut mahdolliset palkkiot

Palveluun rekisteröityminen on Käyttäjille ilmaista. Videokuvaajat.fi-alusta perii Palveluntarjoajilta alustassa kymmenen prosentin (10 %) provision myyntihinnasta. Videokuvaajat.fi-alustan hinnaston hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen vero.

Videokuvaajat.fi-alusta pidättää oikeuden hinnaston tarkistamiseen.

Jättäessään vastauksen, kustannusarvion tai tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon Palveluntarjoajalle syntyy automaattisesti velvollisuus Palvelun hinnaston mukaisen palkkion suorittamisesta Videokuvaajat.fi-alustalle, mikäli kyseinen palveluntarjoaja tulee valituksi toimeksiantoon tai samantyyppiseen toimeksiantoon kyseiseltä Asiakkaalta. Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus palkkion veloittamiseen riippumatta siitä tuleeko kyseinen toimeksianto Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä lopulta suoritetuksi. Videokuvaajat.fi-alustan oikeus palkkion perimiseen sekä laskuttamiseen Palveluntarjoajalta syntyy sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy Palvelussa vastauksen antaneen palveluntarjoajan. Palkkio saattaa siis tulla Palveluntarjoajan maksettavaksi jo ennen kuin toimeksianto on suoritettu ja Palveluntarjoaja on saanut maksusuorituksen tekemästään toimeksiannosta. Mikäli Palveluntarjoaja ja Asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen toimeksiannon suorittamisesta ja tästä syystä Palveluntarjoaja ei saa toimeksiannosta korvausta, tai Asiakas ei jostain syystä maksa suoritettua toimeksiantoa, voi Palveluntarjoaja olla yhteydessä Videokuvaajat.fi-alustaan palkkiolaskun osalta, jolloin muutokset katsotaan tapauskohtaisesti. Mahdollisesta kustannusarvion tai tarjouksen jättämisestä maksettavaa palkkiota ei palauteta. Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja myöhemmin sopivat uuden halvemman hinnan Palvelun kautta välitetylle toimeksiannolle, tällä ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta Videokuvaajat.fi-alustan palkkion määrään.

Kyseisessä toimeksiannossa sovittaessa uudesta, korkeammasta, hinnasta tai mahdollisesta lisätyöstä Käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan siitä Videokuvaajat.fi-alustalle, jolla on oikeus periä tästä hinnaston mukainen palkkio. Palveluntarjoaja ei saa lisätä eikä eritellä tarjoukseen mahdollista Palvelusta aiheutuvaa palkkiota, vaan tarjota normaalin tai mahdollisesti alennetun hinnastonsa mukainen hinta.

Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja toteuttavat Palvelun kautta sovitun toimeksiannon ja tämän jälkeen jatkavat yhteistyötään uusilla toimeksiannoilla, on Videokuvaajat.fi-alustalla kuuden kuukauden ajan oikeus hinnaston mukaisten palkkioiden perimiseen toimeksiannoista. Sovittaessa toimeksiannoista tällä tavoin Palvelun ulkopuolella ovat osapuolet velvollisia ilmoittamaan Videokuvaajat.fi-alustalle toimeksiantosopimuksen syntymisestä. Mikäli Videokuvaajat.fi-alusta ei erikseen pyydä tai mikäli toimeksiannosta on sovittu suullisesti, ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan toimeksiannon hintaa. Tehtävien kustannusarvioiden ja tarjousten tietoinen alihinnoittelu ei ole sallittua. Mikäli Videokuvaajat.fi-alusta epäilee Käyttäjän tietoisesti alihinnoittelevan tekemiään kustannusarvioita tai tarjouksia, on Videokuvaajat.fi-alustalla oikeus Käyttäjän tilin sulkemiseen. Palvelun kautta tai sen avulla markkinoiminen ilman tarkoitusta toteuttaa toimeksiantoja Palvelun kautta on kiellettyä. Myös Palvelun tarjoamien yhteystietojen käyttäminen Palvelun ulkopuolella siinä tarkoituksessa, että toimeksiannoista sovitaan Palvelun ulkopuolella, on kiellettyä.

Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin. Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

3. Muut sopimukset tai sopimusrikkomukset

Rekisteröityessään Palveluun ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttö- tai sopimusehtojen kanssa. Tahallisesta Palvelun sopimusehtojen rikkomisesta Palveluntarjoajalle voidaan asettaa 500 euron maksu ja poistaa Palveluntarjoaja palvelusta.

4. Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto

Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Videokuvaajat.fi-alusta on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän tili, mikäli tällä on maksamattomia laskuja. Videokuvaajat.fi-alustalla on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua Aineistoa.

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava liikearvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä Palveluun. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mm. "robot-", "spider-" "scraper-" ja "offline reader-" ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: [email protected] Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun.

6. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu jasen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja kuitenkin pyrkii tiedottamaan Käyttäjiä mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä etukäteen.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluun sisältyvät tiedot annetaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista takuuta ja "silloin kuin se on saatavilla" eli 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli Käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei Palveluntarjoaja vastaa Palvelun puutteellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän Aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta Palvelusta maksama hinta. Jos Käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

7. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI